Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu sprawozdawczym za 2022r.