Zarząd Koła nr.5 Warszawa Praga-Północ

Prezes                                                                                          Piotr Chendyński

V-ce Prezes ds. sportu                                                               Wiesław Myszkowski

V-ce Prezes d/s inwestycyjno schroniskowych                      

V-ce Prezes  d/s ochrony  środowiska wodnego    

Komendant Grupy  SSR                                                              Jacek Drabarek

Skarbnik                                                                                        Daniel Mitrowski

Sekretarz                                                                                       Paulina Cichocka

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej                                 Rafał Potrzebski

Instruktor Wędkarstwa Młodzieżowego                                    Janusz Bucholc

Członek zarządu                                                                          Bożena Mitrowska

Przewodniczący Komisji Gospodarczej                                    Arkadiusz Wiśniewski

 

Rzecznik Dyscyplinarny                                                              Jerzy Piotrowski

 

Komisja Rewizyjna Koła nr. 5 Warszawa Praga – Północ

Przewodniczący                                                                            Radosław Kłódkiewicz

Z-ca Przewodniczącego                                                               Jerzy Wróblewski

Sekretarz                                                                                        Patryk Chendyński

Członek                                                                                          Robert Węzka

 

 

Sąd Koleżeński    

Przewodniczący                                                                            Ireneusz  Ostrowski

Z-ca przewodniczącego                                                               Anna   Jankowska

Sekretarz                                                                                       Anna  Staszak                          

Członek                                                                                         Katarzyna  Ufnal