Pierwsze okazy z Błędowa – sezon 2019 r.

Karp – 19,80 kg